Kullanım Şartları

Üyelik Sözleşmesi


www.turksanatlari.net adlı web sitesi (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) Türk Kültürüne Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından işletilmekte olup; SİTE ’nin tüm hakları Türk Kültürüne Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesi’ne aittir. www.turksanatlari.net e-ticaret sitesine giren, üye olan ve alışveriş yapan tüm internet kullanıcıları aşağıdaki “üyelik sözleşmesi” kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.


www.turksanatlari.net’in; siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer veriler ile sair programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başka herhangi bir sebebe binaen doğrudan ya da dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. www.turksanatlari.net; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebeplere binaen işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


Değişiklikler


www.turksanatlari.net; işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir duyuruya gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu şartlar bağlantı verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.


www.turksanatlari.net; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


Bu internet sitesi www.turksanatlari.net’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. www.turksanatlari.net bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.


www.turksanatlari.net internet sitesindeki tüm bilgi, resim, www.turksanatlari.net markası ve diğer markalar, www.turksanatlari.net alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyaller ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. www.turksanatlari.net’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.


www.turksanatlari.net dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı olarak “sözleşmeler” sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. 


Üyeler ya da Kullanıcılar, www.turksanatlari.net sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.turksanatlari.net’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.


Üyeler ya da Kullanıcılar, www.turksanatlari.net sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıları veya Üyeleri bağlayacaktır.


Üyeler ya da Kullanıcılar, www.turksanatlari.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üyeler başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


www.turksanatlari.net üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üyeler ve Kullanıcılar, www.turksanatlari.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.turksanatlari.net’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


Site üzerinden, www.turksanatlari.net’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcılara ve Üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.turksanatlari.net üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında www.turksanatlari.net’in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcıların ve Üyelerin kendi sorumluluğundadır.


www.turksanatlari.net, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.turksanatlari.net kullanma koşulları ile www.turksanatlari.net’te sunulan bilgileri önceden bir uyarıya gerek olmaksızın değiştirme, www.turksanatlari.net’i ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.turksanatlari.net sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 


www.turksanatlari.net kullanımı ya da www.turksanatlari.net’e giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi onayladığı takdirde haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ve/veya sms ile almayı kabul eder.


Taraflar, www.turksanatlari.net’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının, HMK madde 193’e uygun şekilde tek ve gerçek delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 


Mücbir Sebepler 


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.turksanatlari.net, sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle www.turksanatlari.net’ten herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Kullanıcılar veya Üyeler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.


"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde olan ve gerekli özenin gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları www.turksanatlari.net’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın SİTE’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.


UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ


İşbu Üyelik Sözleşmesi ve www.turksanatlari.net’te yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, www.turksanatlari.net tarafından Kullanıcı ya da Üyelere içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve Üyeler, işbu sözleşme hükümlerini www.turksanatlari.net sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. www.turksanatlari.net, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.turksanatlari.net üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.


Sanal mağazamızı isteyen herkes ziyaret edebilir, gezebilir ve ihtiyaç duymaları halinde e-mail, telefon ve faks aracılığıyla kuruluşumuzla bağlantı kurabilir.


Üyelik Şartları


Sanal Mağazamızı gezen ziyaretçilerimiz isterlerse ücretsiz üye olabilirler. Sadece üyelik kaydını yaptırmış olan ziyaretçilerimiz alışveriş yapabilirler. Bunun için “Üyelik/Üye Girişi” butonu aracılığıyla açılan sayfada yer alan “Kayıt olmak istiyorum” yazısına tıklayarak, ilgili formu doldurarak üyemiz olabilirler. Kuruluşumuz; üye kaydı alırken ziyaretçiden talep ettiği bilgileri Gizlilik Politikası çerçevesinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder.


Bununla birlikte üyeler kendi hesap ve kredi kartı vb. bilgiler ile diğer üyelik bilgilerinin güvenliğinden üçüncü kişilere karşı (Aile fertleri de bu gruba dâhildir) kendileri sorumludur. (Üyelik Bilgileri : e-posta adresiniz, giriş şifreniz, fatura ve teslimat adreslerinizi vb. ifade eder.) Bu hallerde gerçekleşen işlemlerden kuruluşumuz sorumlu tutulamaz.


18 yaşından küçük ve/veya yasal olarak yetişkin sayılmayan ve yasal olarak online alışveriş yapması mümkün olmayan ziyaretçilerimiz, sitemize/sanal mağazamıza üye olamazlar.


Sistemimize kayıt olan üyeler, kanunlar önünde kuruluşumuzu suçlu duruma düşürecek davranış ve faaliyetlerde bulunamazlar. Aksi hallerde kuruluşumuz işlenen suça karşı tüm yasal haklarını saklı tutar.


Kuruluşumuz site kullanım kurallarına ve politikalarımıza aykırı tavır ve davranışlar sergileyen üyelerin, üyelik ve üyelikten kaynaklanan/kaynaklanacak olan haklarını tek taraflı feshetme hakkını saklı tutar.


Sistemimize bağlandığınızda ve gerekli durumlarda, sizi tanımamıza yardımcı olması amacıyla, bazı bilgiler "cookie" olarak adlandırılan yapılarla kendi kişisel bilgisayarınızda saklanabilir. Cookie kullanımı, internet üzerinde standart olarak kabul edilen bir uygulamadır. Cookie'leri alma ayarını dilerseniz web tarayıcınızdan değiştirebilirsiniz.Gizlilik Politikamız için tıklayınız.


Satış Politikası


Ürün Satın Alma/Sipariş Verme


Sanal mağazamızdan alışveriş yapmak isteyen ziyaretçilerimizin üyelik kaydı yapmaları gereklidir.


Üye kayıt işlemini gerçekleştiren ziyaretçilerimiz sanal mağazamızdan güvenle alışveriş yapabilirler.


Alışveriş yapmakta olan üyelerimiz, Teslimat ve Fatura adreslerini doğru girmelidirler. Aksi takdirde siparişlerinde yaşanabilecek gecikmelerden firmamız sorumlu tutulamaz.


Ürünlerin fiyatları, KDV ve kargo ücretleri; satış öncesinde ve onay sırasında müşteriye gösterilir. Satışın kesinleşmesinden sonra, (İade durumları hariç. Bkz “İade Pollitikası”) müşterinden başka ücret talep edilemez. 


Kargo ücreti alıcıya aittir ve ürünün satın alınması aşamasında tahsil olunur.


Üyemizden satıştan önce sitemizde belirtilmeyen bir ücret talep edilmesi halinde üye ödeme yapmayarak durumu hemen kuruluşumuza bildirmelidir.Teslimat ve İade Koşulları için tıklayınız.


Garanti Politikamız


Sitemizde satılan tüm ürünler tedarikçilerimizin garantisi altındadır.


Üyelerimiz tarafından satın alınan ürünlerde herhangi bir kusur/hasar bulunması durumunda; üye müşterimiz ürün ile birlikte gönderilen faturayla tarafımıza başvurabilirler.


İlgili ürün/ürünler değiştirilecek ya da onarılacaktır.


Kuruluşumuz onarım servisi vermemektedir. Bu gibi hizmetlere ihtiyaç duyulduğunda ilgili tedarikçinin desteğine başvurulur. Bu nedenle, Kuruluşumuza gönderdiğiniz ürünler de tarafımızdan yetkili tedarikçiye gönderilmektedir.


Hasarlı ürün değişimi için geçen süre tedarikçi firmaya bağlıdır. 


Ürünler kargoda bulunduğu süre içerisinde ilgili Kargo Şirketi tarafından sigortalanmaktadır. Teslim aldığınız andan itibaren kargonun sigorta süreci tamamlanmaktadır.


Bunun yanında, İade uygulamasında mağazamız, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar.


Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar 


Madde 7- ( Değişik: 9/10/2007-26668 RG) Mesafeli sözleşmenin, tüketici tarafından kullanılabilir veya sürekli olarak erişilebilir başka bir sürekli veri taşıyıcısıyla tüketiciye verilmesi zorunludur. 


Tebligat Adresleri


Üyenin www.turksanatlari.net’e bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. 


Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 


İşbu sözleşme nedeniyle www.turksanatlari.net, üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın www.turksanatlari.net tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. 


Yürürlük 


Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi, üyenin; üye olması anında akdedilmiş sayılır ve süresiz olarak yürürlüğe girdiği kabul edilir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.


Telif Hakkı


Bu web sitesinin içindekilerin telif hakları © TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ’NE aittir.


Site'deki tüm dokümanlar, sınırlı kalmamak kaydıyla, yazılı metinler, bilgi içeriği, grafik, logolar, fotoğraflar, resimler, listeler, sunuş tarzı ve diğer tasarım unsurları, TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ önceden yazılı izin vermedikçe kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır. 


Web sitesinin içerikleri sadece, orijinal halleri korunarak, eğitim kuruluşları ve okullarda gayri ticari amaçlarla (eğitim/öğretim, bilgilendirme ve ödevler) web sitemizin adresi olan http://www.turksanatlari.net şeklinde kaynak belirtilerek ve sayfalarda değişiklik yapılmaksızın kullanılabilir. Diğer tüm durumlarda site yönetiminden yazılı izin alınmalıdır. 


Bu web sitesinin bazı bölümleri telif hakları başkalarına ait içerikler taşıyabilir. 


Bu sitedeki herhangi bir materyalin imzasız kullanımı; kopyalama yasaları, ticari yasalar, güvenlik ve tanıtım yasaları ve iletişim kanunları ve statülerine tecavüz eder. Bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden kişi bütün yasal yükümlülüğü üstlenecektir. Öte yandan TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ diğer yasal işlemlere başlama hakkını saklı tutar. 


Aşağıda verilmiş olan web sitesi kullanım davranışları kanunlar tarafından yasaklanmıştır:


(1) TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ web sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetler ve bilgilerin kullanılmasıyla yasadışı davranışlar veya aktiviteleri teşvik etmek veya katılmak. 


(2) Herhangi bir TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ web sitesi hizmeti veya sunucu bağlantısına müdahalede bulunmak veya kesintiye uğratmak. 


(3) TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ, internet hizmetlerinden kar sağlamak veya satış yapmak üzere TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ web sitesine izinsiz / onaysız bağlantılar oluşturmak. 


(4) TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ web sitesine ilişkin olarak yanlış yönlendirici veya aldatıcı reklam veya promosyon bilgilerinin gönderilmesi, iletilmesi veya dağıtılması. 


(5) Diğer şahısların yasal haklarını ihlal etme potansiyeline sahip olan bilgilerin iletilmesi. 


(6) Herhangi bir yasadışı bilginin iletilmesi, yasadışı aktivitelerin teşvik edilmesi veya diğer şahısların yasadışı aktivitelerine yardım veya yataklık edilmesi. 


(7) Mevcut yurtiçi veya uluslararası kanunlar kapsamında içeriğinin veya aktarılmasının yasadışı olan bilgilerin iletilmeye çalışılması. 


(8) Kötü niyetli, yakışıksız, kanunları ihlal eden, tehditler, müdahale, iftira, kaba, müstehcen, kışkırtıcı düşmanlık veya aleyhte iletişim içeren diğer biçimlere sahip bilgilerin (sınırlı kalmamak kaydıyla metin, mesaj, resim, dosya, bağlantı, yazılım veya diğer bilgi biçimleri dâhil olmak üzere) iletilmeye çalışılması.


*www.turksanatlari.net sitemizdeki satışlarda şimdilik sadece Posta Çeki ve Banka Havalesi geçerlidir. Gelecekte, kredi kartı ile ödeme ve diğer ödeme seçenekleri hizmetinize sunulduğunda kuruluşumuz tarafından sizlere ayrıca duyurulacaktır. Aşağıda belirtilen protokol maddeleri, bu duyuruyla birlikte geçerli olacaktır.


KREDİ KARTLI SATIŞLARIN YAPILABİLECEĞİ DURUMLARDA GEÇERLİ OLACAK PROTOKOL MADDELERİ


Kuruluşumuz, sanal mağazamızdan üyelerimizin yapacağı alışverişlerde, ödemeler ile ilgili (kredi kartı ve hesap bilgileri gibi) talep ettiği bilgilerini SSL Protokolü ile şifrelenerek direkt olarak bankaya iletir ve asla sistemimizde kayıt altına almaz. Böylece üyeler diledikleri gibi ve güvenle alışveriş yapabilirler.


Sitemizden alışveriş yapmak isteyen üye müşterilerimiz, kredi kartı bilgilerini girdikten sonra, bankanın onaylaması ve siparişe ait ücretin hesaplarımıza transferi gerçekleştirilir. Kurumumuz, ödemesi onaylanmayan ve/veya hesaplarımızda görülmeyen sipariş ücretleri için, sevkiyat ve sipariş teslim sürecini başlatmaz ve bu konuda sorumlu tutulamaz.


Kullandığınız tarayıcı (browser) bu sayfalarda yaptığınız işlemleri kilitli anahtar şeklinde size göstererek doğruluğunu onaylamaktadır. Bu anahtar sayesinde tarayıcınız vasıtasıyla gönderdiğiniz hiç bir bilgi üçüncü şahıslar tarafından görüntülenemez. 


Sanal mağazamızdan yapılan alışverişler sırasında, müşterilerin girdiği ve gizlilik gerektiren kredi kartı bilgileri gibi veriler sistemimizde kayıt altına alınmaz ve SSL Protokolü ile şifrelenerek anında bankaya ulaştırılır. Bu sayede hesap bilgilerinize dışardan ulaşılması mümkün değildir.


Sanal Mağazamız; üyelerimize kredi kartı gibi hesap bilgilerinizin, kuruluşumuzda görevli personel tarafından dahi görülemeyeceği ve kopyalanamayacağı şekilde programlanmıştır.


Sitemizde yapılan işlemler ve müşteri/tüketici bilgileri, teknolojik koruma sistemleriyle dünya standartlarında güvence altına alınmaktadır. (TÜRKTRUST SSL Protokolü)